بسمه تعالی  
 
قابل توجه دانشجویان متقاضی ثبت نام در اداره شاهد و ایثارگر
دانشجویان اطلاعات خواسته شده را به دقت و به صورت صحیح  وارد سیستم کنند